Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

Zásady slušného a bezpečného správania sa žiakov v škole, práva a povinnosti žiakov i rodičov, ako aj informácie o organizácii školy a jej zariadení nájdete tu:

Skolsk_y_poriadok_skoly_s_dodatkami.pdf

 

 

 

 

Informácie o organizácii práce v materskej škole, právach a povinnostiach detí navštevujúcich materskú školu a ich rodičov nájdete tu:

Skolsky_poriadok_materskej_skoly_2016.pdf