Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Mladí geografi v 5.ročníku

  Pre našich piatakov nie je geografia, len o listovaní v atlasoch či memorovaní  údajov, ale predovšetkým príležitosťou na rozvíjanie svojej kreativity, fantázie, chápania súvislostí v priestore.... Možno pre niektorých dobrý začiatok ich budúcej profesie stavbárov, projektantov, geodetov alebo tvorcov počítačov hier.... alebo – cestovateľov, dobrodruhov , objaviteľov.... :-)

 • Šachový turnaj pre verejnosť
 • Zápis do 1.ročníka školského roka 2024/2025

  Vážení rodičia, milí predškoláci.

  Ďakujeme za dnešný pekný deň a tešíme sa na stretnutie 2.septembra ...

 • Rozprávková noc v škole

  Dňa 27.marca žiaci 1. stupňa našej školy zažili krásnu Rozprávkovú noc v škole. Akcia vznikla na podnet Medzinárodného týždňa školských knižníc, ktorý sa každoročne koná posledný marcový týždeň. I preto sa táto noc niesla v znamení rozprávok a povestí. Žiaci 1. ročníka si pripravili divadielko O repe, druháci zahrali rozprávku O dvanástich mesiačikov, tretiaci nás prekvapili divadielkom Pampúšik a Medovníkový domček a štvrtáci predstavili svoju filmovú inscenáciu ľudovej povesti z Podhoria O Sopľavej Babe. Deti sa tešili z karnevalu i nočnej hry v areáli školy spojenej s hľadaním veľkonočných vajíčok. Všetky deti napokon prežili dobrodružnú noc v spacákoch vo svojich triedach.

 • Deň otvorených dverí pre predškolákov

  23.marca boli dvere našej školy mimoriadne otvorené aj počas víkendu, aby si budúci prváci, ich rodičia a súrodenci mohli prezrieť priestory školy a zažiť rôzne aktivity, metódy a pomôcky, ktoré využívame v rámci vyučovania a záujmovej činnosti žiakov. Naši šiestaci a pani kuchárky sa postarali aj o zdravé a chutné občerstvenie a pani učiteľky z I. aj II.stupňa o zaujímavý program. Ďakujeme za návštevu a príjemne strávený deň :).

 • Noc s Andersenom


  Dňa 22. marca sa žiaci štvrtej triedy našej školy zúčastnili akcie Noc s Andersenom. Išlo o 19. ročník medzinárodného podujatia na podporu čítania, témou bola tentokrát rozprávka Snehová kráľovná. Vrámci tejto akcie majú možnosť žiaci na celom Slovensku prežiť čarovnú noc plnú dobrodružstiev z čítania. Veľká vďaka patrí pani knihovníčke Alenke Krchovej a obecnej knižnici v Krásnej Vsi za vrelé prijatie v knižnici a zaujímavé aktivity spojené so zvyšovaním čitateľskej gramotnosti a záujmu o čítanie. Počas akcie sme si pripomenuli i Hodinu Zeme a prežili ju dobrodružne pri svetle bateriek. 

 • Svetový deň vody

  Už tradične si dňa 22. marca na našej škole pripomíname Svetový deň vody a nebolo tomu inak ani tento rok. Tentokrát sme zvolili osvedčenú formu rovesníckeho učenia, žiaci 3. a 4.ročníka si pripravili zábavné aktivity na tému Voda pre svojim mladších kamarátov, predškolákov a žiakov prvého a druhého ročníka. Deti mali možnosť pozorovať obyvateľov našich vôd - vodné bezstavovce i korytnačky, zahrali si vodné hry, pripomenuli dôležitosť pitného režimu ochutnávkou rôznych druhov minerálnych vôd a napokon sme sa vydali na prechádzku k rieke Bebrava. 

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 7. a 8.ročníka

  Vedenie ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 20.03.2024 (streda) riaditeľské voľno žiakom 7. a 8. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania T9 2024. 

  Ostatné ročníky sa učia podľa platného rozvrhu.

  Žiaci 9.ročníka sa zúčastnia celoslovenského testovania v čase od 7:30 do 12:15h.

 • Deň otvorených dverí pre rodičov a predškolákov
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka
 • Oceňovanie úspešných žiakov
 • Prezentačný deň stredných škôl v ZŠ s MŠ Motešice

  Podujatie je zrušené z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov.

 • Vyučovanie počas chrípkových prázdnin

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov bude základná škola v dňoch 30.1. - 2.2. 2024 uzavretá. Počas chrípkových prázdnin bude zabezpečené dištančné vzdelávanie nasledovne:

  1.- 4.ročník: plnenie úloh podľa pokynov triednych učiteliek

  II.stupeň - online vzdelávanie podľa skráteného rozvrhu:

  5. ročník:

  utorok GEG, ANJ 1.skupina, ANJ 2.skupina, MAT

  streda MAT, DEJ

  štvrtok MAT, ANJ 1.skupina, ANJ 2.skupina, BIO, SJL

  piatok SJL, MAT

   

  6.ročník:

  utorok:BIO, MAT, SJL, ANJ

  streda: SJL, MAT

  štvrtok: SL, MAT, GEG

  piatok: MAT

   

  7.ročník:

  utorok: MAT, SJL, ANJ, GEG

  streda: MAT, BIO

  štvrtok: MAT, ANJ - 5.hodina 

  piatok: MAT, SJL

   

  8.ročník:

  utorok: SJL, BIO, ANJ

  streda: FYZ - 2.hodina, MAT, DEJ

  štvrtok: ANJ,SJL, GEG, MAT

  piatok: CHE - 2.hodina, MAT

   

  9.ročník:

  utorok: MAT, BIO, 

  streda: GEG, SJL, ANJ, MAT, FYZ

  štvrtok: SJL, MAT, KAJ - 4.hodina

  piatok: MAT, CHE, CHE

   

  V prípade potreby prihlasovacie údaje žiaka do edupage získate u triednych učiteľov.

 • Digitálna bezpečnosť

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa zúčastnili aktivít zameraných na digitálnu bezpečnosť. Dozvedeli sa pravidlá správania sa na internete a vyrobili si plagát do triedy o tom ako sa bezpečne správať na internete. Týmito aktivitami ich sprevádzali žiaci 8. ročníka v rámci rovesníckoho učenia. 

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 19.1. 2024 sa vybraní žiaci 2. až 6. ročníka zúčastnili školského kola 29. ročníka súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Svojim umeleckým prejavom nám pripomenuli krásu ukrytú v slovenských povestiach a na chvíľu nás preniesli do dôb, kedy po našom území vraj chodili víly, čarodejnice a obri. Ocenení žiaci v 1. kategórii: 1. miesto Alžbetka Krajčíková (3.ročník), 2. miesto Sophia Gőgele (2.ročník), 3.miesto Tamara Mišáková (3.ročník), v 2. kategórii 1.miesto Viktória Kašičková (5.ročník), 2.miesto Lukáš Krch (4.ročník), 3.miesto Viliam Lobotka (4.ročník), v 3.kategórii 2.miesto Vanesa Buchelová (6.ročník), 3.miesto Ľubomíra Ševčíková (6.ročník). Oceneným gratulujeme a ďakujeme za umelecký zážitok.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam pre rodičov - Výplata žiackeho cestovného

  Vážení rodičia.

  Oznamujeme vám, že výplata žiackeho cestovného za mesiace september - december 2023 sa uskutoční v dňoch 10.1.2024 - 12.1.2024 (streda - piatok) v čase 9:00 - 17:00h v kancelárii ekonómky školy na 2.poschodí. 

 • Pokojné a požehnané vianočné sviatky a šťastné vykročenie do Nového roku vám praje kolektív ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou
 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Vážení rodičia a žiaci.

  Vedenie ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou vám oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 22.12.2023 (piatok) riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov.

  V prevádzke nebude ani materská škola a školský klub detí.  

  Riadne vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách v pondelok 08.01.2024.

  Ďakujeme za pochopenie.

strana: