Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Ivana Mikušová im Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Jana Adámková aj Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: Materská škola-Kvetinky
Zástupca v triede: Materská škola-Rybky
 
 
Mgr. Silvia Dlábiková sd Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Ing. Mária Duláková md Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Fodreková jf Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Bc. Veronika Hrušková vh Vychovávateľka
 
 
Mgr. Veronika Janechová jv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Janík pj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Zuzana Jedináková zj Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Silvia Kaliašová ks Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Krajčíková školský digitálny koordinátor
 
 
Mgr. Katarína Krajčíková kk Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
PaedDr. Miroslav Mičko mm Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
 
 
PhDr. Eulália Pomikalová ep Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Monika Sečkárová Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Striežencová ks Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Veronika Šiková Triedna učiteľka: Materská škola-Kvetinky
Triedna učiteľka: Materská škola-Rybky
 
 
Mgr. Martina Tlkancová mt Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Vedejová vv Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Zdenka Vrbičanová zv Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Ing. Mária Brchelová mb asistent učiteľa
 
 
Ing. Dominika Makišová dm asistent učiteľa
 
 
Lucia Vedejová lv asistent učiteľa

© aScAgenda 2024.0.1454 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.05.2024

Voľné miesta na našej škole