Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

Školský psychológ

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKT

Psychológ je predovšetkým trpezlivým poslucháčom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, poradcom v ťažkých obdobiach a situáciách, no hlavne človekom, ktorý  má pre teba/pre Vás vyhradený čas a otvorené uši i srdce. Je normálne mať problém a potrebovať pomocnú ruku.

Výhodou školského psychológa, ktorí pôsobí priamo na škole je, že osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy. Žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu. Pri problémoch, ktoré presahujú jeho možnosti a odbornosť môže klientom odporučiť ďalších odborníkov (CPPPaP, CŠPP, klinického psychológa, neurológa a podobne).

Spolupráca so psychológom je založená na dobrovoľnosti. Pri poskytovaní poradenstva ostávajú dôverné informácie medzi psychológom a klientom, psychológ garantuje mlčanlivosť! Pri poskytovaní psychologických služieb sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Úlohou školského psychológa je:

 • vytvárať atmosféru pohody a otvorenosti, bez stresu a napätia
 • tvoriť priateľské a akceptujúce vzťahy medzi žiakmi navzájom, i medzi žiakmi a učiteľmi
 • riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán

 

Školský psychológ žiakom školy poskytuje:

 • individuálne konzultácie pri problémoch ako nespokojnosť so známkami, strach zo skúšania a pod.
 • psychologické poradenstvo pri problémoch v správaní, vo vzťahoch a pod.
 • terapeuticko-korekčné cvičenia (pozornosť, pamäť)
 • relaxačné cvičenia
 • sedenia s prvkami terapie
 • kariérne poradenstvo
 • skupinové aktivity v rámci prevencie sociálno-patologických javov, nápravy sociálnych vzťahov v triede

Žiaci sa môžu so psychológom stretnúť pred vyučovaním, počas vyučovania (po dohode s vyučujúcim cez výchovné predmety), po vyučovaní, v krízových situáciách kedykoľvek.

 

Školský psychológ rodičom žiakov poskytuje:

 • individuálne konzultácie (osobne príp. telefonicky)
 • psychologické a výchovné poradenstvo

 

Školský psychológ pomáha pedagógom a asistentom :

 • porozumieť žiakom a ich problémom a potrebám
 • pri voľbe vhodného prístupu k žiakom
 •  hľadať vhodné metódy pre lepšiu spoluprácu so žiakmi

 

Zaujímavé odkazy:

Linka detskej istoty http://www.ldi.sk/

Internetová poradňa pre mladých: http://ipcko.upside.sk/ 

Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/

Bezpečnosť na internete http://sk.sheeplive.eu/h

Informácie o vhodnosti jednotlivých videohier pre deti https://vlcata.sk/

Pomoc obetiam násilia http://pomocobetiam.sk

Informácie a zaujímavosti o výchove a vzdelávaní https://eduworld.sk/