Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:   Základná škola s materskou školou

Sídlo:                             Slatina nad Bebravou 154, 956 53

IČO:                               31202641

DIČ:                               202 138 026 2

Štatutárny zástupca:    Mgr. Ivana Mikušová – riaditeľ školy

e-mail:                          zsslatinanb@gmail.com

Telefón:                         +421 38 766 32 18   ekonomické oddelenie
                                       +421383811272       vedenie školy

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 šatníkové skrinky 1 808,40 s DPH 06.06.2013 Rotte Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 06.06.2013