Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 832949 tlačiarenské služby 308,40 s DPH zmluva 28.12.2023 Elko computers Prievidza s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 103122023 kontrola ihriska 363,50 s DPH telefonicky 28.12.2023 Katarína Ďurišová - KATKA ŠPORT ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 0227770237 telekomunikačné služby 44,60 s DPH 28.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 5401403002 učebné pomôcky 297,29 s DPH telefonicky 28.12.2023 Alza.sk ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 20231764 Servis hasiacich prístrojov 526,20 s DPH telefonicky 28.12.2023 Kováčik s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 1020231204 programovanie - školenie 320,00 s DPH telefonicky 28.12.2023 MANDI s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 2301274 predplatné 1 500,00 s DPH telefonicky 28.12.2023 Nezisková organizácia EDULAB ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 230323 Učebné pomôcky 540,00 s DPH telefonicky 28.12.2023 Stream IT, s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 1520231269 FA- zodpovedná osoba GDPR 30,00 s DPH telefonicky 14.12.2023 EuroTrading s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 172023 členský poplatok 50,00 s DPH telefonicky 08.12.2023 Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 7191252145 elektircká energia 460,63 s DPH zmluva 6410005278 08.12.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 7221029208 elektircká energia 535,32 s DPH zmluva 6430005832 08.12.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 20230476 revízia kotolne 218,40 s DPH telefonicky 06.12.2023 Ing. Ivan Sečanský s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 2305309220 Predškolská výchova 10,80 s DPH osobne 05.12.2023 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 2300120 kancelárske, učebné, potreby a pomôcky - papiernictvo 625,15 s DPH 05.12.2023 Consul s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2023 29.12.2023
Faktúra 20230484 PC a prísplušenstvo 205,50 s DPH osobne 05.12.2023 AZ systém s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 2023286 BOZP - služby 90,00 s DPH osobne 05.12.2023 BP -COM s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 1023000883 tlačiareň 97,99 s DPH telefonicky 05.12.2023 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 70630841 virtuálna knižnica 14,14 s DPH zmluva VK/14/04/002 05.12.2023 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
Faktúra 231054224 Výdajka, zámok, klúč 289,19 s DPH osobne 05.12.2023 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2023 29.12.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4780