Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1. trieda 1. 35 Mgr. Jana Fodreková
1.A
2.A
  2. trieda 2. 35 3.A
  3. trieda 3. 0 Mgr. Zdenka Vrbičanová
4.A
  4. trieda 4. 35 Ing. Mária Brchelová
Mgr. Katarína Striežencová
5.A
  5. trieda 5. 0 PaedDr. Miroslav Mičko
6.A
  6. trieda 6. 35 Mgr. Silvia Dlábiková
7.A
  7. trieda 7. 35 PhDr. Eulália Pomikalová
Lucia Vedejová
8.A
  8. trieda 8. 35 Mgr. Katarína Krajčíková
9.A
  9. trieda 9. 35
  Počítačová učebňa PU 30
  Školská družina ŠKD 0
  špeciálna učebňa ŠU 50
  Telocvičňa TEL 0

© aScAgenda 2024.0.1453 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2024