Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 310223770 68,68 učebnépomôcky s DPH 09.08.2022 TOP Office s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 09.08.2022 17.03.2023
Faktúra 2/11 Faktúra Komenský 9,96 s DPH 17.03.2011 Komenský s.r.o.
Zmluva Rámcová kúpna zmluva školský a kancelársky nábtyok 20 000,00 bez DPH 03.01.2013 eVector s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 03.01.2013
Faktúra 13300751 plyn 15 496,23 s DPH telefonicky 13.01.2023 SSE Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 18.01.2023 31.01.2023
Zmluva 2020-1-SK01-KA101-078168 Poskytnutie grantu v rámci programu Erasmus+ 14 035,00 s DPH 23.07.2020 Slovenská akadémia asociácia ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 27.07.2020
Zmluva 2021/001 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 10 802,50 bez DPH 22.12.2021 Nexineo s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 22.12.2021
Faktúra 220220631 školské zariadenie 8 155,00 s DPH telefonicky 24.10.2022 Baribal s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 26.10.2022 31.10.2022
Faktúra 20174571 PC a prísplušenstvo 5 958,00 s DPH osobne 28.12.2017 AZ systém s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 29.12.2017 29.12.2017
Zmluva o poskytnutí grantu 2016-1-SK01-KA101-022354 Projekt v rámci programu Erasmus+ 5 935,00 s DPH 04.07.2016 SAAIC, NA programu Erasmus+ ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 04.07.2016
Faktúra 2021027 čistiace prostriedky 5 290,44 s DPH telefonicky 10.08.2021 GE GASTRO s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 10.08.2021 31.08.2021
Faktúra 7010667512 plyn 5 197,82 s DPH zmluva 6580002742 12.01.2018 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 16.01.2018 31.01.2018
Faktúra 7232698634 dodávka plynu 4 020,00 s DPH 305203 11.01.2013 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 22.04.2013
Faktúra 153092 nábytok, zariadenia do školskej jedálne 3 898,80 s DPH osobne 28.12.2015 eVector s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 31.12.2015
Faktúra 7252714749 dodávka plynu 3 895,00 s DPH 305203 11.02.2013 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 22.04.2013
Faktúra 5006061229 tabule 3 815,00 s DPH osobne 30.12.2015 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 31.12.2015
Faktúra 7282633466 dodávka plynu 3 771,00 s DPH 305203 04.12.2012 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 04.12.2012
Faktúra 7232749346 dodávka plynu 3 672,00 s DPH 305203 04.03.2013 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 22.04.2013
Faktúra 153074 nábytok, zariadenia do tried 3 632,93 s DPH osobne 15.12.2015 eVector s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 31.12.2015
Faktúra 762388709 dodávka plynu 3 591,00 s DPH 305203 03.02.2012 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 03.02.2012
Faktúra 58306202323 ubytovanie - skupinová mobilita Erasmus+ 3 531,52 s DPH telefonicky 12.06.2023 Ameliowka Sp. zo.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 15.06.2023 30.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4842