Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Povinná zdravotná služby 200.00/18mesiacov s DPH 10.03.2020 Vemato s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 10.03.2020
Faktúra Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu 420,00 s DPH telefonicky 30.05.2018 Kardio prevencia s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 31.05.2018 31.05.2018
Zmluva PAM software s DPH 03.01.2011 Vema a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 05.07.2012
Zmluva Zmluva o dielo na vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 950,00 s DPH 06.04.2017 DARFS s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 06.04.2017
Faktúra poradca 165,00 s DPH telefonicky 25.08.2021 PP poradca podnikateľa s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 25.08.2021 31.08.2021
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP 90.00/mes s DPH 02.04.2014 BP -COM s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 02.04.2014
Zmluva Zmluva o dodávke vody s DPH 01.01.2011 ZSVS a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 01.01.2011
Faktúra Učebnice 1. ročník 16,72 s DPH elektronicky 29.05.2018 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 29.05.2018 31.05.2018
Zmluva Telekomunikačné služby s DPH 01.01.2011 Slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 01.01.2011
Zmluva Zmluva o softvérových službách s DPH 01.01.2011 Vema a.s. 01.01.2011
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 25.05.2018
Faktúra Učebné pomôcky 17,40 s DPH telefonicky 23.01.2018 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 01.02.2018 07.02.2018
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 14.05.2018 BP -COM s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 14.05.2018
Zmluva Poistná zmluva 33,78 s DPH 12.01.2018 Generali poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 12.01.2018
Faktúra Pracovné dokumenty 34,00 s DPH telefonicky 09.02.2018 RAABE s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 12.02.2018 28.02.2018
Faktúra Preprava žiakov s DPH telefonicky 09.02.2018 Bus doprava ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 12.02.2018 28.02.2018
Faktúra Členské 20,00 s DPH telefonicky 12.04.2018 Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 16.04.2018 30.04.2018
Faktúra Klaprám 109,80 s DPH telefonicky 12.04.2018 Tripsy s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 16.04.2018 30.04.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie 200,00 s DPH 02.06.2016 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 02.06.2016
Zmluva Zmluvu o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 30.08.2018 Disig a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 30.08.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4842