Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/11 Faktúra Komenský 9,96 s DPH 17.03.2011 Komenský s.r.o.
Faktúra 7212952151 dodávka plynu 2 245,00 s DPH 305203 04.11.2013 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 202214424 záhradný domček 373,90 s DPH 04.10.2022 Onliner s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 04.10.2022 31.10.2022
Faktúra 7437128601 elektircká energia 469,10 s DPH 07.10.2013 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 7257898474 dodávka plynu 1 358,00 s DPH 305203 07.10.2013 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 082022 Reprezentačné 73,90 s DPH 04.10.2022 Simona Križanová MIX RT ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 04.10.2022 31.10.2022
Faktúra 7754741247 telekomunikačné služby 20,39 s DPH 09.10.2013 Slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 70630841 virtuálna knižnica 9,96 s DPH VK/09/9/331 14.10.2013 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 072022 čistiace a hygienické potreby 30,15 s DPH 04.10.2022 Simona Križanová MIX RT ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 04.10.2022 31.10.2022
Faktúra 0227770237 telekomunikačné služby 26,15 s DPH A6670546-0001, A6671548-0001 01.11.2013 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 062022 Pitný režim 46,00 s DPH 04.10.2022 Simona Križanová MIX RT ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 04.10.2022 31.10.2022
Faktúra 7437195802 elektircká energia 469,10 s DPH 06.11.2013 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 2131060 tlačiarenske služby 17,16 s DPH 125 04.10.2013 Tesco copiers s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 9755717900 telekomunikačné služby 20,39 s DPH 08.11.2013 Slovak telekom a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 2131350 tlačiarenske služby 63,60 s DPH 125 08.11.2013 Tesco copiers s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 70630841 virtuálna knižnica 9,96 s DPH VK/09/9/331 14.11.2013 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 9100754123 VR- microSDXC 39,67 s DPH 23.09.2022 Okay Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2022 30.09.2022
Faktúra 0227770237 telekomunikačné služby 32,49 s DPH A6670546-0001, A6671548-0001 02.12.2013 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.12.2013
Faktúra 70630841 virtuálna knižnica 9,96 s DPH VK/09/9/331 06.12.2013 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.12.2013
Faktúra 2131516 tlačiarenske služby 63,60 s DPH 125 06.12.2013 Tesco copiers s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/4842