Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/11 Faktúra Komenský 9,96 s DPH 17.03.2011 Komenský s.r.o.
Zmluva 2/11d Zmluva BioFit4 s DPH 15.04.2011 BioFit
Faktúra 30/11 TESCO 63,60 s DPH 15.04.2011 TESCO
Faktúra 31/11 BioFit 68,12 s DPH 15.04.2011 BioFit
Faktúra 32/11 Macák 86,70 s DPH 15.04.2011 Macák
Faktúra 33/11 ŠEVT 21,53 s DPH 15.04.2011 ŠEVT
Faktúra 34/11 Telefón 79,26 s DPH 15.04.2011 T-com
Faktúra 35/11 Elektrina 525,35 s DPH 15.04.2011 ZSE
Zmluva 1/11 dodatok k zmluve SPP1 s DPH 15.04.2011 SPP
Zmluva 1/11b dodatok k zmluve SPP2 s DPH 15.04.2011 SPP
Zmluva 1/11c dodatok k zmluve SPP3 s DPH 15.04.2011 SPP
Zmluva 11 PZS/2011 Zmluva o zdravotnej službe s DPH 15.04.2011 BioFit s.r.o. 08.06.2012
Zmluva 2/11b Zmluva BioFit2 s DPH 15.04.2011 BioFit
Zmluva 2/11c Zmluva BioFit3 s DPH 15.04.2011
Zmluva 2/11e Zmluva BioFit5 s DPH 15.04.2011 BioFit
Faktúra 28/11 Plyn 1 607,00 s DPH 15.04.2011 SPP
Objednávka 6/11 Hmotna núdza UP 33,20 s DPH 15.04.2011 DT Milka
Objednávka 8/11 Objednávka tlačív 21,53 s DPH 18.05.2011 ŠEVT
Objednávka 9/11 taniere,poháre do ŠJ 379,44 s DPH 18.05.2011 RM Gastro JAS
Objednávka 10/11 Čistiace prostriedky a materiál 56,51 s DPH 18.05.2011 RT Koláriková
zobrazené záznamy: 1-20/4842