Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/11 Faktúra Komenský 9,96 s DPH 17.03.2011 Komenský s.r.o.
Faktúra 1031519 ovocné šťavy, školské jablká 16,08 s DPH telefonicky 28.10.2013 Fructop s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 13502362 potraviny 664,47 s DPH telefonicky 16.10.2013 COOP Jednota Topoľčany Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 130110302 potraviny 197,30 s DPH telefonicky 06.11.2013 HOPE Family s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 20130819 Ovocie, zelenina 41,59 s DPH telefonicky 29.10.2013 Remeň Štefan Rema Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 31331920 mlieko a mliečne výrobky 12,00 s DPH telefonicky 04.11.2013 Milsy a.s, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 31332091 mlieko a mliečne výrobky 94,31 s DPH telefonicky 04.11.2013 Milsy a.s, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 1031520 ovocné šťavy, školské jablká 30,01 s DPH telefonicky 04.11.2013 Fructop s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 31331060 mlieko a mliečne výrobky 10,00 s DPH telefonicky 22.10.2013 Milsy a.s, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 31333477 mlieko a mliečne výrobky 10,00 s DPH telefonicky 05.11.2013 Milsy a.s, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 31331238 mlieko a mliečne výrobky 87,26 s DPH telefonicky 22.10.2013 Milsy a.s, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 1211310976 potraviny 185,57 s DPH telefonicky 24.10.2013 AG FOOD SK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 130012179 potraviny 432,29 s DPH telefonicky 23.10.2013 HOPE Family s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 20130798 Ovocie, zelenina 314,33 s DPH telefonicky 18.10.2013 Remeň Štefan Rema Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 31330463 mlieko a mliečne výrobky 138,02 s DPH telefonicky 15.10.2013 Milsy a.s, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 31330294 mlieko a mliečne výrobky 10,00 s DPH telefonicky 15.10.2013 Milsy a.s, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 2563 pekárenské výrobky 167,51 s DPH telefonicky 04.11.2013 Ing. Oto Mikloš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 20130867 Ovocie, zelenina 157,28 s DPH telefonicky 08.11.2013 Remeň Štefan Rema Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
Faktúra 234310582 potraviny 28,26 s DPH telefonicky 16.10.2013 INMEDIA, spol.s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 31.10.2013
Faktúra 130111604 potraviny 250,66 s DPH telefonicky 20.11.2013 HOPE Family s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 29.11.2013
zobrazené záznamy: 1-20/4842