Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 9406123089 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 26.09.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 26.09.2012
Zmluva Kúpna zmluva "Školské ovocia" - program podpory spotreby ovocia a zeleniny s DPH 07.07.2016 Fructop s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 07.07.2016
Zmluva Kúpno predajná zmluva mäso, potravinárske výrobky s DPH 09.01.2014 HOPE Family s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 09.01.2013
Zmluva Rámcová kúpna zmluva 02/2014 tlačiarenske služby s DPH 01.12.2014 Tesco copiers s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 01.12.2014
Zmluva Zmluva o dodávke hygienických produktov čistiace a hygienicke prostriedky a potreby bez DPH 31.03.2014 PP - SOT s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 31.03.2014
Zmluva 9407765642 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 15.07.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 15.07.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva potraviny bez DPH 15.12.2014 COOP Jednota Topoľčany ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2014
Zmluva Dodatok - servisná zmluva tlačiarenske služby s DPH 28.12.2014 Tesco copiers s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2014
Zmluva 9407765642 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 15.07.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 15.07.2015
Zmluva Servisná zmluva D komplet č. 204 tlačiarensky servis s DPH 28.05.2016 Elko computers Prievidza s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 28.05.2016
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii s DPH 16.05.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 16.05.2016
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 30.03.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 30.03.2017
Zmluva Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby s DPH 12.06.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 12.07.2018
Zmluva 6580002742 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 18.12.2014 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2014
Zmluva 11 PZS/2011 Zdravotná starostlivosť s DPH 02.05.2011 BioFit s.r.o. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 05.07.2012
Zmluva PAM software s DPH 03.01.2011 Vema a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 05.07.2012
Zmluva 305203 Zmluva o dodávke plynu s DPH 03.01.2011 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 05.07.2012
Zmluva 3522404 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 11.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou Mgr. Ivana Mikušová I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ 11.12.2018
Zmluva Zmluva o dodávke elektickej energie s DPH 01.01.2011 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 01.01.2011
Zmluva 6563265421 Poistennie malých a stredných podnikateľov s DPH 06.05.2011 Kooperatíva a.s. ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 06.05.2011
zobrazené záznamy: 1-20/4842